Полимерни замазки

Полимерните замазки са настилки без разтворители, смес от реактивни смоли и пълнители, кварцови пясъци и пигментирани при необходимост. Те се произвеждат като готова гъста смес която се нанася с маламашка или други специални инструменти. Тяхната минимална дебелина е 6 mm; стандартните дебелини обикновено са 8 – 15 mm (KH-5). Замазките от реактивна смола постигат висока устойчивост на механични натоварвания и добра химическа устойчивост, понеже са произведени с плътна (без наличие на въздушни пространства) структура. Поради това основните им области на приложение са за индустриални подове, които са изложени на високи до екстремно високи натоварвания или на които е необходима висока химическа устойчивост при значителни механични натоварвания.

Полимербетон за бързи поправки и ремонти

Системите R 7/17 на Силикал се различават от другите строителни разтвори и репарационни замазки с бързото им времесвързване, което означава, че ремонтираната повърхност може да да се използва около един час след приключване на работата. Това се дължи на уникалните качества на използваното свързващо вещество: Реактивни смоли на Силикал базирани на метакрилат, втвърдяват бързо и са слабо влияещи се от температурата. Никоя друга реактивна смола (например базирани разтвори на епоксидна смола) не дават дори близки до качествата на реактивните замазки на Силикал.

Силикал R 7/17 реактивна смола за работа по бетон и бърз ремонт

Всеки знае, че бетонът се ремонтира с разтвори на минерална основа. Обикновено се използва цимент като свързващо вещество с пясък и други добавки, докато сместа се втвърдява с вода. Ако е необходимо, се добавят добавки за подобряване на специфични качества в бетона.

Резюме на основните характеристики:

• Бързо набиране на якостни качества (около 1 час)
• Полезен при ниски температури (най-ниската -25 .C, специален клас)
• Лесен за прилагане
• По-твърд от самия бетон
• Непроницаем за течности
• По-устойчив на химични агенти
• Напълно устойчив на атмосферни условия
• Отлична износоустойчивост
• Устойчив на гореща вода
• Не се свива
• Устойчив на размразяване, сол и замръзване
• Високо електрически изолационни свойства

Основни приложения на реактивна смола Silikal R 17

• Подови ремонти, без дългосрочни прекъсвания
• Ремонт на траверси и релсови пътища
• Поправки на пътна инфраструктура
• Заздравява каменни основи
• Повърхностно покритие за екстремни условия на натоварване
• Ремонт на мостови колони
• Мостови опори на железопътните и шосейните пътища
• Ремонт на пешеходните пътеки
• Ремонт на стълби и ръбовете на перона
• Рампи и подравнителни работи в мостове и сгради
• Укрепване и възстановяване на стоманобетонни греди и колони
• Машинни фундаменти и метални конструкции
• Ремонт на фуги и ръбове
• Попълване на дупки и каверни в бетона

Специални състави

SILIKAL® R 17-фина замазка
Ако основния продукт е твърде груб за фини работи по бетона, ви препоръчваме да използвате SILIKAL® R 17-фин прах, вместо него, но с минимална дебелина на слоя -2 mm. В този случай, необходимото количество втвърдител SILIKAL® R 17 е около 2,7 – 3,0 литра на 15 килограма фин прах.

SILIKAL® R 17 (-25 °C)
За ремонтни работи на студени места (хладилни складове, зимния сезон), можете да използвате тази по-ускорена замазка SILIKAL® R 17. Все пак, тя трябва да се прилага само при температури от -10 °С до -25 °С и трябва да се охлажда до най-малко 0 °С преди да бъде положена.

SILIKAL® R 17-thix
Ако имате нужда от плагане по наклон или при моделиране на холкери или други вертикални елементи, ние препоръчваме да използвате SILIKAL® R 17-thix втвърдител, в същото съотношение, и като резултат получавате тиксотропна смес.