Полиуретан - циментови композиции

Полиуретанциментовите настилки са последно поколение индустриални покрития за подове, създадени да задоволят най-високите изисквания за съвременно производство. Съчетават в себе си високата химическа устойчивост на полиуретановата смола с температурната устойчивост на циментовите настилки. Вложената във матрицата на полиуретана вода, ги прави толерантни към влагата в бетоновата основа, което от своя страна е предпоставка за съкратени срокове при въвеждане в експлоатация.

Силикал PU Concrete S

Полиуретан циментова саморазливна замазка (4 – 6mm):
Продукта е 4-компонентна, без разтворители, полиуретан циментова замазка. Използва се за тежко натоварване,
износоустойчива подова система с изключителна механична и термична устойчивост. Дебелина на полагане 4 – 6 mm.

Свойства:

• Лесна за използване
• Висока якост на натиск
• Висока механична устойчивост
• Топлинна устойчивост до 95 °C
• Слаб мирис по време на полагане

Области на приложение:

• При циментови замазки и бетонни основи за вътрешни площи
• За средно до тежко натоварени зони с едновременно силно химично и топлинно въздействие.

Силикал PU Concrete М

Полиуретан циментова замазка (6 – 9 mm):
Продукта е 4-компонентна, без разтворители, полиуретан бетонова замазка. Използва се за тежко натоварване, износоустойчива подова система с изключителна механична и термична устойчивост. Дебелина на полагане 6 – 9 mm.

Свойства:

• Лесна за използване
• Висока якост на натиск
• Висока механична устойчивост
• Топлинна устойчивост до 120 °C
• Слаб мирис по време на полагане

Области на приложение:

• При циментови замазки и бетонни основи за вътрешни площи
• За средно до тежко натоварени зони с едновременно химично и топлинно въздействие.

Силикал PU Concrete Запечатващ Слой

Полиуретан циментова запечатка:
Продукта е 4-компонентна, без разтворители, полиуретан циментова замазка. Използва се за топ слой при тежко натоварване, износоустойчива подова система с изключителна механична и термична устойчивост върху вече положени полиуретан циментови покрития PU Concrete M/S.

Свойства:

• Лесна за използване
• Висока температурна устойчивост
• Висока механична устойчивост
• Слаб мирис по време на полагане

Области на приложение:

• При циментови замазки и бетонни основи за вътрешни площи
• За средно до тежко натоварени зони с едновременно химично и топлинно въздействие.