Успешно прилагане на подовите системи от Силикал, този път в областта на захарните изделия

Най-голямата по мащаби и производителност фабрика за захарни изделия на територията на България, успешно завършена и функционална. Фабриката на Престиж - гр.Велико Търново отговаря на най-съвременни изисквания за чистота, устойчивост и практичност. Прилагане на комплексни дейности по изграждане на бетонна настилка и последващо полагане на подово покритие от най-висок клас ненадминато по икономичност и ефективност. Без значение от параметрите на производството, вие имате сигурен партньор в лицето на Силикал България.