Успешно завършване на обект Екo Пиле

Силикал България ЕООД успешно завърши изпълнението на антибактериална настилка на обект Еко Пиле . Обектът се намира в землището на с. Игнатиево, обл. Варна. Общата площ на предприятието е 4700 кв.м. Птицекланицата е най-голямата и най-модерната на Балканския п-ов. Всички продукти и системи, използвани за подовото покритие са сертифицирани по най-актуалните и високи стандарти на ЕС.