За Силикал България

„Силикал България” ЕООД

е специализирана фирма за проучване, проектиране, доставка и полагане на индустриални подови системи и декоративни подови системи на база реактивни смоли. Ние сме официален представител на един от световните лидери "Silikal GmbH&Co.KG" - Германия. На базата на дългогодишния немски опит и ноу-хау ние от "Силикал България" ефективно спомагаме за постигането на най-добрите резултати свързани с вашия под. Високото качество, което предлагаме и отличната работа на екипа печелят клиенти и престиж на фирмата. Ние знаем, че изпълнението на един добър под във всеки един бранш подлежи на прецизно проектиране, което трябва да съчетае едновременно три основни групи задачи:

- връзката на подовете с качествени основи и прилежащите им съоръжения

- адекватен избор на системи със съответстващата на конкретна дейност или аспект от нея физически, химически и термични показатели за устойчивост на всяко отделно натоварване в помещение или зона от него

- съответствие на подовете към изискванията за поддържане на висока хигиена, респективно - изискванията на най-актуалната нормативна база на ЕС за съответното производство или дейност

Нашите подове на база реактивни смоли са много добре адаптирани за специфични случаи и отговарят на всички необходими изисквания както за декоративни така и за индустриални подове .

„Силикал България” разработи и наложи стройна и оригинална за българския пазар система за работа с потенциалните клиенти. Системата се основава на задълбочено и комплексно проучване на нуждите, изработка на детайлен проект за всеки отделен случай, отчитащ конкретните производствени и експлоатационни специфики и съобразен точно с нормативните изисквания, и прецизно планиране на етапите от цялостния процес - до направата на напълно завършен висококачествен под.

Фирмата се налага и в специфични сегменти, свързани с обработката и санирането на съществуващи основи и покрития и решаването на специфични казуси, свързани с изолиране на основи и решаване на нетипични и трудни казуси /работа върху нестандартни основи, специализирани хидроизолации, специализирани паронепроницаеми изолации и др./.

Обадете ни се. А ние от "Силикал България" ще бъдем така любезни да ви дадем адекватно решение за всеки конкретен случай.