Референтна листа

Част от изпълнените обекти и партньори на “Силикал България”:

ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО

“Nestle” /София/ – произв. на сладкарски изделия, 4500 м2


“Craft Jakobs Sushard” /Своге/ - произв. и складови площи, 200 м2


“Чипита” /София/ - сладкарски изделия, 200 м2


“Русалка” /с. Войнягово/ - производство на сладк изделия и безалк. напитки, 150 м2


“Молтен” /Ботевград/ - хляб и хлебни изделия, 700 м2


“Николка” /Чепеларе/ - произв. на хляб и хлебни изделия, 150 м2


“Унипек” /София/ - произв. на хляб и хлебни изделия, 500 м2


“Томи” /Димитровград/ - произв. на хляб и хлебни изд., 700 м2


“Стратос” /Кюстендил/ - произв. на хляб и хлебни изд., 750 м2


“Хебър” /Пловдив/ - произв. на хлебни изделия, 200 м2


“Симид Ботунец” /София/ - произв. на хлебни изделия, 100 м2


“Симид Лозенец” /София/ - произв. на хлебни изделия, 200 м2


“Деси-92” /с. Врачеш/ - произв.на хлебни изделия , 150 м2


“Хлебозавод” /Лом/ - производство на хлебни изделия, 300 м2


“Нилана” /гр. София/ - производство на хлебни изделия, 120 м2


“Зарина 95” /Перник/ - производство на хлебни изделия, 300 м2


“Симид” /София/ - производство на козунаци, 150 м2


“София Мел” /София/ - мелница за зърнени изделия, 4300 м2


“Хлебозавод” /Самоков/ - производство на хлебни изделия, 250 м2


“Хлебозавод Джордан” /Свищов/ - производство на хлебни изделия, 750 м2


„Nestle” /София/ – лаборатории и манипулационни, 300 м


МАНИПУЛИРАНЕ НА ХРАНИ  

“Мис Каприз” /София/ – производство на замразени пици, 900 м2


“LCS” /София/ - кетъринг, обслужващ летище София, 1500 м2


“НЕК” /Белене/ - кухненски помещения, 210 м


 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВЕ - СУРОВИНИ ЗА ХВП

“Технохим” /София/ - добавки за хранителната и индустрия, 60 м2


“Теа 1” /София/ - склад за хранителни подправки, 150 м2


“Агенция Дамакра” /София/ - склад за храни, 700 м2


“Любекс” /Пловдив/ - склад за хранителни продукти, 60 м2


“Пантелей Тошев” /гр. София/ - добавки за ХВП, 150 м2


ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ И СКЛАДОВЕ - ХВП

“Сотир Плод” /Пловдив/ - камери за плодове, 2000 м2


“Супер Марио” /Нови Искър/- хладилни камери


“Алфа Фарм” /Сливен/ - складова база за трупно месо, 500 м2


“Ийстър Еко Консулт” /с. Гложене/ - произв. на замр. Зел., 430 м2


“Еко Пиле” /Варна/ - шокови камери, 800 м2


“Месоцентрала” /Монтана/ - хладилни и шокови камери, 600 м2


“Еко Мес” /Величково/ - хладилни камери, 500 м2


МЕСОПРЕРАБОТКА

“Еко Мес” /с. Величково/ - предпр за месопреработка, 2500 м2


“Сарай” /Разлог/ - месопреработка, 850 м2


„Нормекс” /Русе/ – месопреработвателно предприятие, 550 м2


ЕТ “Загорска” /София/ - производство на саздърма, 100 м2


“Лиани-96” /София/- предприятие за месопреработка, 200 м2


“Микроарт-7” /Белене/ - месопреработка, 490 м2


“Меркурий 2000” /Велико Търново/ - месопреработка, 600 м2


“Меском” /Пловдив/ - месопреработка


“ПТИКОМ” /Монтана/ - птицекланица, 2500 м2


“Евро мийт енд милк” /Кочериново/ - месокомбинат, 200 м2


“Монита” /Димитровград/ - месопреработка, 100 м2


“Чикен Груп” /Бургас/ - произв. на изд. от пилешко месо, 550 м2


“Месоцентрала Монтана” – транжорна и месопреработка, 4000 м2


“Супер Марио” /Нови Искър/ – месопрер. и търг. площ, 500 м2


МЛЕКОПРЕРАБОТКА

“Родопея” /Смолян/ - производство на млечни продукти, 3500 м2


“Български Йогурт” /Ямбол/ – млекопреработка, 450 м2


“Атлас” /Сливен/- производство на млечни продукти, 200 м2


“Данон” - /София/ - производство на млечни продукти


“Еко Балкан” - /Тетевен/ - произв на млечни произведения, 700 м2


“Кондов Екопродукция” - /с. Старо Село/ - мл. продукти, 300 м2


“Хранинвест” /Варна/ - производство на масло, 500 м2


“Матанд” /с. Елешница/ - мандра, 150 м2


“Фетема” /София/ - производство на млечни продукти, 1100 м2


“Мандра Кашана” /Етрополе/ - произв. на мл. продукти, 450 м2


“Земеделски институт” /Стара Загора/ - млекопреработка, 300 м2


“Евро мийт енд милк” /Кочериново/ - млекопреработка, 350 м2


“ДАВ” - /Русе/ - предприятие за млекопреработка, 750 м2


“Бор Чвор” - производство на млечни продукти, 180 м2


ПРОИЗВОДСТВО НА КОНСЕРВИ

“Диавена” /Шумен/ - произв на консерви и рибни изделия, 600 м2


“Картел” /Варна/ - производство на пастети, 450 м2


“ТЕА Сирена” /София/ - производство на рибни изделия, 150 м2


“Океан” /с. Белчин/ - производство на рибни продукти, 330 м2


“Славяна Фиш” - /Перник/ - произв. на рибни консерви, 260 м2


ВИНОПРОИЗВОДСТВО

“Дамяница” - винопроизводство, 150 м2


ПЧЕЛЕН МЕД

“Герада ГМ” /Ловеч/ - производство на пчелен мед, 100 м2


“Нектаркооп” /София/ - производство на пчелен мед, 400 м2


БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

“Aспазия” /София/ – предпр. за безалкохолни напитки, 1200 м2


“ЕСЕ” - /с. Долни Воден/ - предпр. за безалкохолни напитки, 120 м2


ПРОЕКТИ - ХВП, С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЕТОНОВИТЕ ОСНОВИ

“Еко Пиле” /Варна/ - птицекланица, 3000 м2


“Еко Пиле” /Варна/ - люпилня, 1700 м2


“Престиж 96” – сладкарси изделия, 13500 м2


ЧИСТИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

“Зорница” /Панагющиище/ – произв. на пластм. бутилки, 300 м2


“Кристалтон-2” /София/- производство на мултим DVD, 1200 м2


“СКВ” /София/ - специализирана работилница, 100 м2


“Кристалтон-2” /София/ - производство на мултимедия, 500 м2


“Медийни системи” /Стара Загора/ – мултимедийни прод., 450 м2


„ИТД” /Съединение/ - произв. на PET-бутилки и др., 60 м2


ФАРМАЦИЯ

“Милве” /гр. Бяла Слатина/ - фармацевтично предприятие, 250 м2


БОЛНИЦИ

“ПИРОГОВ” /София/ - операционен блок на болницата, 1100 м2


“ВМА” /София/ - реанимация, 1200 м2


“ПИРОГОВ” /София/ - централна реанимация, 450 м2


“ПИРОГОВ” /София/ - манипулационни, 250 м2


“Болница Лозенец” /София/ - стерилизация и аптечен склад, 2550 м2


“ПИРОГОВ” /София/ - неврохирургия, 120 м2


КОЗМЕТИКА

“Роза Импекс” - /с. Ягодово/ - козметично предприятие, 2000 м2


“АРОМА” - /София / - козметично предприятие, 1500 м2


ИНДУСТРИАЛНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВЕ

“Кауфланд” /Раковски/ - складова база,лог. център - рампи, 300 м2


“А-Дизайн” /София/ - склад (покритие върху асфалт), 150 м2


“France Maas” /София/ - спедиция - импрегнация на склад, 3000 м2


“Сервизмед” /София/ - аптечен склад, 350 м2


“Технополис” /В. Търново/ - складове и паркинг, 9500 м2


“Индъстриал Партс” /Казанлък/ - складове тежко натоварване, 1400 м2


“Българиан Еър Чартър” /София/ - складое – авиочасти, 200 м2


“Лумекс Лайтинг” /София/ - склад за осветителни тела, 70 м2


“К&К електроникс” /София/- складове и външни рампи, 1300 м2


ПЕЧАТНИЦИ

“Max Card” /София/ – печатница, 550 м2


“Billboard print” /София/ – печатница, 1550 м2


“Демакс” /София/ – печатница, 1500 м2


“Медийни системи” /Стара Загора/ – печатница, мултим., 450 м2


“Булгарпрес” /София/ – склад, печатни издания, 250 м2


“Дедракс” /София/ – печатница, 250 м2


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕРВИЗИ. ГАРАЖИ

“Хеед-91” /София/ – автосервиз, 450 м2


“Летище София” /София/- сервиз за гуми, 250 м2


“България Еър Чартър” /София/ - защ. покрития за гаражи, 100 м2


“Хидромотор” /София/ – сервиз за хидравлични помпи, 250 м2


“Еура Тек” /София/ - автосервизни помещения, 550 м2


Частни гаражи – общо над 3000 м2


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОПРАВКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

“Пен Д’ор” /София/ - попр. и заздр. основи, 550 м2


“Чикън Груп” /Бургас/ - произв. изделия от пилешко месо, 550 м2


“Техно маркет Европа” /В. Търново/ - поп. на бет.подове, 200 м2


“Гребна база Пловдив” – външни трибуни, 150 м2


ЖП гара Стара Загора – битови помещения, 100 м2


“ВЕЦ Студен Кладенец” - електроцентрала, Командна зала, 300 м2


“ Централна поща” /София/- открита товаро-разт. рампа, 130 м2


“ТАНДЕМ” /София/ - меспреработка, 480 м2


“Супер Марио Маркет” /София/ - меспреработка, 260 м2


“КиК” /София/ - поправки по товарни рампи, 370 м2


“Родопея” /Смолян/ - производство на млечни продукти, 500 м2


СПЕЦИАЛНИ ОБЕКТИ

“ВЕЦ Студен Кладенец” – електроцентр., генерат. етаж, 700 м2


“Тракия Папир” /Пазарджик/ - спец. Електропроводящ под, 150 м2


ДИЗАЙНЕРСКИ ПОДОВЕ. ТЕРАСИ.

Българска национална телевизия – Студио 6 /София/, 100 м2


ВЕЦ “Девин” – административни площи, 150 м2


“В и К” /Стара Загора/ - административни площи, 250 м2


“Яна” /Бургас/ – маг. за трико, декор. под с рис. елементи, 100 м2


Частни тераси – общо над 1500 м2


Министерство на външните работи – отк. тераси ,декорат., 500 м2


“Кристиан Нейко” /София/ - централен офис, 480 м2


СТЕННИ АНТИБАКТЕРИАЛНИ ПОКРИТИЯ

“ПИРОГОВ” /София/ - антибактериални стенни покрития, 1300 м2


“Хлебозавод” /Свищов/ - антибактериални стенни покрития, 900 м2


„Филикон” /Пловдив/ - консервни цехове – ст.покрития, 450 м2


“ХЕЕД АУТО” /София/ - автосервиз, 1250 м2


“ТАНДЕМ” /София/ - меспреработка, 390 м2


Валидна към 10.2012г