Ресурси

* С какво разполагаме?

В страната функционираме чрез своето представителство в гр. София, собствен автопарк и складова база, поддържаща постоянна наличност достатъчна за своевременното изпълнение на всеки конкретен случай, и изградената мрежа, покриваща всички населени места в България.

Разполагаме със собствена лаборатория за изследване и анализ на основата, върху която трябва да се работи и използваните материали за всеки отделен обект. Правим прецизен подбор на използваните продукти, постоянно се стремим да представяме нови и алтернативни решения свързани с пода. Силикал България не се задоволява с постигнатото, работи постоянно над подобренията и търси нови пътища, да се доближи с още една крачка към пълното съвършенство.

* Обучения и тренинги

В дейността си изключително държим на обучения висококвалифициран екип от специалисти и собствен капацитет от транспортни и машинни съоръжения. На нашите служители се провеждат регулярни обучения и тренинги от най-добрите професионалисти в областта на професионалните подове. Постигнатите знания и умения адекватно и успешно се прилагат в практиката. Екипът ни се състои от млади и опитни високо обучени и коректни специалисти, готови да отговорят на Вашите високи изисквания.

* Техника и Механизация

Безспорно огромно наше предимство е изключително професионалната техника, с която разполагаме и благодарение, на която сме в състояние да изпълним и най-тежките задачи. Изпълнението на всеки отделен обект се извършва със Собствена Висококачествена Техника на водещи производители в съответствие с най-съвременните изисквания в областта. Използваме само най-добрите професионални машини и съоръжения позволяващи постигането на максимално добър резултат винаги и независимо от конкретните условия. Работим с най-надеждната техника и механизация, разполагаме с инженерно-технически персонал, поради което сме в състояние да извършваме и инженерно-технически предизвикателства и задачи, независимо от техния обем и специфика.