Метилметакрилатни покрития (ММА)

Реактивни MMA смоли от Silikal

Реактивните смоли на Силикал са базирани на акрилатни и метакрилатни естери. Основният компонент е метил метакрилат (ММА). Втвърдяването (полимеризацията) на реактивните смоли на Силикал се осъществява, чрез втвърдяващ прах (пероксид) като втори компонент, което гарантира, че химическата реакция се задейства дори и при ниски температури под 0 °C и не повлиява на свойствата на крайния продукт. Количеството втвърдяващ прах за реактивните смоли на Силикал трябва да бъде дозирано според температурна таблица. След като процеса на втвърдяване започне той
не може да бъде прекъснат.

Известни основни предимства:

• Втвърдяване дори и при много ниски температури (специален състав позволява до -25 °C)
• Пълна носимоспособност само 2 часа след полагането
• Дългорайност и отлична адхезия между слоевето дори и при стари ММА покрития
• Класове на противохлъзгавост от гладка до грапава (R 9 – R 13)
• Отлична устойчивост на стареене и на атмосферни влияния, без потъмняване, без пукнатини
• Защита срещу високи механични и химични въздействия
• Декоративен повърхностен дизайн
• Хигиенични и лесни за почистване

Реактивните подови покрития и замазки на базата на бързовтвърдяващи смоли на Силикал доказаха, че са идеални за подобрения и ремонти на бетонни подове от всякакъв вид. Те все по-често се използват във вид на полимер-бетон в инженерното строителство.

Къде се използват реактивните смоли на Силикал?

В зависимост от състава и свързващото вещество, в индустриалното строителство реактивните смоли на Силикал намират приложение върху бетон, циментови замазки, керамични плочи и асфалт (вътрешни производства). Особено подходящивъв всички индустриални области, например:

• Месна и рибна обработка
• Големи помещения на хранително-вкусовата промишленост
• Супермаркети и търговски площи
• Електро централи и химически заводи
• Електроника и фина механика
• Фармацевтика и болнични заведения
• Текстилна и хартиена индустрия
• Печатници и машиностроене
• Автомобилостоенето и автосервизи
• Селскостопанство и животновъдство
• Санитарни помещения
• Товаро-разтоварни рампи
• Промишлени хладилници
• Вътрешни площи

И също така за поправки и полагане на замазки за:

• Мостови конструкции
• Пътища
• Летища
• Многоетажни автопаркове

Както и в инженерното строителство за:

• Мостови поправки и подмостови опори
• Машинни фундаменти

Как се определят дебелините при различните слоеве?

Спецификациите за използване на реактивни смоли се различават значително. Те се определят преди всичко от механични и химически въздействия, както и от състоянието на основата. Съгласно европейските директиви и норми полимерните покрития са дефинирани в съответните типове според областите на приложение както следва:

Импрегнации = KH-1
Запечатки (0,1 – 0,3 mm) = KH-2
Тънкослойни покрития (0,3 – 2,0 mm) = KH-3
Дебелослойни покрития (2,0 – 6,0 mm) = KH-4
Полимерни замазки (>6,0 mm) = KH-5