Продукти

Реактивни смоли от Silikal

Метакрилатни реактивни смоли от Silikal предлагат значителни преимущества, при изработката на индустриални подове, пред други смоли, като например епоксидни или полиуретанови, като:

  • бързо втвърдяване и незабавна пълна възможност да се ползва пода - изключително много спестяващи време за ремонтни работи
  • втвърдяват дори и при ниски температури (до -25 ºC в някои случаи)
  • лесен за преработка, след като вече метакрилатната реактивна смола е положена върху стара основа
  • безвредни за здравето, което ги прави идеални за употреба в хранителната индустрия
  • Серията Silikal RE е едно ново поколение от подови покрития. Те са логично продължение на високото качество на продуктите, доказали своето многостранно приложение. Системите Silikal RE допълват асортимента от продукти на метакрилатна основа като създава възможности за допълнително приложение.

Класификация на подовите системи Silikal според натоварванет

Изборът на адекватна подова система трябва да съответства на видовете натоварвания в помещенията, характерни процеси, способи на почистване и специфичните нужди.

Клас А– тънки покрития, за леки натоварвания – предимно пешеходен трафик, подходящи за офиси, складове, текстилни цехове и др.
Клас В – за помещения с разливи на вода и други течности, основно предназначени за хранителната индустрия.
Клас С – за сухи помещения, подходящи за производствени сгради, складове, търговски обекти, изложбени зали и др.
Клас D – за тежко натоварени помещения, фризери и хладилни камери, външни площадки, рампи и тераси

Области на приложение на подовите покрития от Реактивни смоли и Полимер бетон

В супермаркети или в автомобилния сектор, тежката промишленост, фармацевтичната индустрия или в сферата на производство на храни, безалкохолни напитки или полуфабрикати, текстилната, месопреработвателната промишленост или паркинги в хипермаркети, рампи, фина механика, лозарството или мандри – това показва, че почти няма сектор, където подовите покрития на Силикал да не са се доказали.

Не само в областта на производството, но също и върху улични настилки, мотописти, в тунели или мостови конструкции, в аерогари или спортни стадиони се полагат успешно реактивните смоли SILIKAL.

Епоксидните и полиуретановите покрития на Силикал

Са сравнитело нова гама продукти подови и стенни покрития. Те са логично допълнение от висок клас качествени продукти, които са доказали своята употреба в безброй случаи и приложения. Епоксидните и полиуретановите системи на Силикал допълват настоящата гама от продукти на основата на метакрилати, позволявайки допълнителни приложения.

Силикал Полиуретан-цимент (PU Concrete)

Свойства:
• Лесна за използване
• Висока температурна устойчивост
• Висока механична устойчивост
• Слаб мирис по време на полагане


Области на приложение:
• При циментови замазки и бетонни основи за вътрешни площи
• За средно до тежко натоварени зони с едновременно химично и топлинно въздействие.