“Nestle” гр. София – производство на сладкарски изделия
“Пирогов” гр. София - операционен блок на болницата
“Диавена” гр. Шумен - произв на консерви и рибни изделия
“Престиж 96” – сладкарси изделия
“Пирогов” гр.София - централна реанимация
“Еко Мес” с. Величково - предприятие за месопреработка
“Еко Пиле” гр. Варна - птицекланица
“Max Card” гр. София - печатница
“Месоцентрала” гр. Монтана - хладилни и шокови камери
“Родопея” гр. Смолян - производство на млечни продукти

За фирмата

kyshta

Нашата дейност

нашата дейност

Продукти

pod

Изпълнени обекти

proekt